Bestilling af gæstekort

Bemærk: For at bestille gæstekort, skal din boligforeningen have en aftale med os. Har de ikke det skal du hente dine gæstekort på dit lokale ejendomskontor.

Vi levere gæstekort inden for 14 dage.

Den hurtigste måde at bestille gæstekort på er at SMS 50514990. Husk at opgive fuld adresse ved bestillingen.

Du kan også bestille gæstekort på mail: info@scanparkering.dk. Husk at angive navn og adresse samt lejemålsnummer.

Du kan også bestille gæstekort herunder:

Regler for anvendelse af gæstekort.

Bemærk der er forskellige regler, da kunden ( boligforeningen ) selv bestemme reglerne.

Her der de regler de fleste boligforeninger anvender:

  1. Gæstekort skal kunne ses synligt tydeligt udefra gennem bilens forrude.
  2. Gæstekort skal være udfyldt korrekt med angivelse af dato, kl. og evt. regnr. på bilen.
  3. Der må IKKE foretages rettelser eller viskes i gæstekortet. Skriver man forkert skal man anvende et nyt. Der må IKKE laves kopi af gæstekortet.
  4. Gæstekort må ikke ligge i forlængelse af hinanden.
  5. Så på forsiden af gæstekortet – der kan være særlige restriktioner.
  6. Det er brugerens ansvar at sætte sig ind i parkeringsreglerne herunder hvilket område kortet er gyldigt til.
  7. Gæstekort er kun til gæster og må ikke anvendes af beboerne selv.
  8. Gæstekort er i hos nogen af vores kunder ikke gyldige til firmabiler. Ved firmabiler forstås køretøjer der er registreret med et CVR-nummer, samt køretøjer der fremstår med CVR nummer på køretøjer. Det fremgår af gæstekortet om det må anvendes til firmabiler.

Bemærk: Parkanter der anvender gæstekort er selv forpligtet til at sætte sig ind i reglerne for anvendelse af gæstekort, herunder hvilket området gæstekortet er gyldigt til. Ukendskab til reglerne betragtes for en tvist mellem den beboer der har udleveret gæstekortet og parkanten.