FAQ

BEMÆRK: KLAGER AFGØRES ALENE PÅ OM PARKERINGSREGLERNE ER OVERTRÅDT.

1: Q: Min parkeringstilladelse/p-billet var faldet ned.
A: Parkeringstilladelse/p-billet SKAL ligge synligt fremme i forruden på køretøjet. Er den ikke synlig har parkeringsvagten ikke mulighed for at kontrollere om parkeringen er lovlig. Vi annullere ikke pålagte kontrolgebyrer pga. ovenstående, heller ikke selv om man sender en kopi af tilladelse og den er gyldig.

2: Q: Jeg har invalidekort og parkerede på en invalideplads.
A: Invalidekort gælder ikke på privat område, og erstatter ikke en parkeringstilladelse.

3: Q: Min bil var stjålet på tidspunktet.
A: De sender bare en kopi af anmeldelseskvitteringen fra politiet, så annullere i kontrolgebyret. Det er ikke tilstrækkeligt med politiet journalnummer eller telefonnummer til politiet.

4: Q: Min bil var gået i stykker.
A: Hvis De blot fremsender en kopi af regningen fra bugseringsfirmaet, så annullere vi kontrolgebyret. Reservedelsregninger vil ikke erstatte ovenstående.

5: Q: Jeg så ikke skiltningen.
A: På de p-arealer, hvor Scanparkering udfører kontrol, er der opsat skilte med oplysning om parkeringsbestemmelserne. På langt de fleste p-arealer skiltes der ikke alene ved indkørsel, men også på p-arealet i øvrigt. Det skal dog bemærkes, at alene skiltning ved indkørsel er tilstrækkelig. Al skiltningen er opsat efter gældende regler.

6: Q: Jeg var ikke fører af bilen.
A: Ved oplysning til os om navn og adresse på den person, som bilen har været udlånt til, vil vi videresende vores krav til pågældende. Som ejer eller bruger af et køretøj er der retspraksis for at De skal kunne fremføre et 100% sikkert bevis for, at De ikke selv har kunnet foretage parkeringen. Vurderer vi, at Deres eventuelle fremsendte dokumentation ikke er tilstrækkeligt bevis herfor, eller ønsker De ikke at medvirke og fremsende dokumentation, ej heller at oplyse navn og adresse på den person, som har ført bilen, ønsker vi sagen forelagt en domstol for indenretligt at få Deres forklaring om, at det ikke er Dem, der har ført bilen og foretaget parkeringen.