Betalingsløsning

Hvis i som virksomhed/boligforeningen har ledige parkeringspladser fx i dagtimerne, hvor der typisk er ledige pladser, kan vi oprette en mobilbetalingsordning via Easypark.

Scanparkering opsætter skiltning, hvoraf det fremgår at der fx i tidsrummet  0800-1700 skal betale et beløb for at parkere, hvis man ikke har en tilladelser til området. Indtægten går til ejeren af pladsen.

Man kan også indrette et særligt område, hvor der laves mobilløsning hele døgnet.

Der kan også oprettes mobilbetaling hele døgnet for gæster til jeres parkeringsområde, så beboerne med fast tilladelse kan parkere som normalt og gæster skal betale et beløb for parkering.